Kerkdiensten De kerkdiensten worden gehouden aan de Kerkstraat 17 te Lemelerveld. Iedere zondag doorgaans op de vaste tijdstippen 9:30 uur en 14:30 uur. De dienst heeft een vaste volgorde: Eerst is er het welkom en de mededelingen. Dan gaan we staan en zingen het `votum’ met het ‘votum’ zien we op naar God en spreken uit dat we alles van Hem verwachten. Dan doet de predikant zijn hand ophoog en spreekt namens God de vredegroet uit, zo geloven we dat God zelf ons begroet. ’s Morgens luisteren we naar de wet van God, daarin leert God ons liefde voor hem en voor de naaste. In de preek geeft de dominee aan wat de boodschap van de bijbelwoorden voor ons vandaag is. ’s Middags wordt doorgaans over de leer van de kerk gepreekt vanuit de Heidelbergse Catechismus (staat achterin het Gereformeerd kerkboek). ’s Middags belijden we ons geloof met het zingen van de geloofsbelijdenis. We weten ons dan verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. We bidden voor onze gemeente en voor de nood in de wereld en we prijzen God om wat Hij geeft. Er wordt gecollecteerd voor verschillende doelen. Dat God met ons mee wil gaan laat Hij zien in de zegen, die de predikant namens God aan ons geeft. Als de dominee de zegen gegeven heeft zingen we het amen: Uiteraard bent u van harte welkom één van onze diensten bij te wonen. Maar als u die stap nu nog te groot vindt kunt u onze diensten ook beluisteren via internet, klik daarvoor op de link op deze website om live mee te luisteren.Ook kunt u een kerkdienst naluisteren via www.kerkdienstgemist.nl op deze website kiest u dan Overijssel / Lemelerveld / GKV Lemelerveld. Als u vragen hebt tijdens uw bezoek, kunt u ze gerust stellen aan een van de gemeenteleden of de predikant. Na afloop van de kerkdienst staan doorgaans de meeste gemeenteleden (en gasten) nog even buiten gezellig met elkaar te praten. De kinderen zijn uiteraard welkom in onze kerkdienst, maar mocht u liever oppas willen voor de allerkleinsten dan is er (alleen) tijdens de morgendienst in het gebouw achter de kerk oppas aanwezig. Hartelijk welkom in Lemelerveld!
Heilig avondmaal Heilig avondmaal