Links Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn-Zuid Kleur- en Knutselplaten Bijbel-Info In deze database kun je per bijbelboek zoeken naar boeken voor bijbelstudie, te gebruiken voor persoonlijke bijbelstudie, bijbelstudie in bijbelkringen, bijbelclubs enz.. Ook gegevens over kinderbijbels, sites over kinderbijbels, bijbelvertalingen, bijbels in vreemde talen, bijbelse dagboeken, naslagwerken bij de bijbel, kerkboeken, liedboeken, gebedenboeken. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Landelijke site van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt in Nederland Handboek Gereformeerde Kerken Handboek Gereformeerde Kerken www.hulp-aan-curacao.org Dit is een stichting op Curacao die voedselpakketten en fruit verstrekt aan de armsten op Curacao. www.internetkerkdienst.nl Op deze website kunt u elke week een nieuwe kerkdienst uit 1 van de 10 meewerkende GKV kerken in en rond Groningen bekijken. Deze diensten blijven een maand lang staan zodat er een gevarieerd aanbod is. Zout Zout - magazine over evangelisatie Stichting Red een Kind Stichting Red een Kind is een christelijke organisatie, die vanuit de bijbelse visie, kinderen wil helpen die weinig kans hebben op een menswaardig bestaan. www.steunpuntgemeenteopbouw.nl Steunpunt Gemeenteopbouw is als kennis- en expertisecentrum voor gemeenteopbouw met name werkzaam binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het steunpunt biedt advies, begeleiding, cursussen en allerlei materiaal aan voor kerken en kerkleden. Het s teunen van activiteiten van de plaatselijke kerk staat centraal in ons werk. www.sukerbiet.nl Algemene pagina over Lemelerveld.